Αυτό που κρατάω στην καρδιά μου . . .

TOMVolunteers-el

Αγαπημένοι μου φίλοι, μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ για τις πολύ ευλογημένες και εποικοδομητικές δεκαεπτά μέρες που ο Θεός έκτιζε τον ένα στο πνεύμα του άλλου.Το μόνο που θα μείνει στο τέλος είναι η βασιλεία του Κυρίου. Και αυτό είναι που κρατάω στην καρδιά μου μαζί με τα τρία αγαπημένα πρόσωπά σας.  Ευχαριστώ πολύ για την έμπρακτη αγάπη σας.

Αλέξανδρος Κ.