Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες μέρες . . .

TOMVolunteers-el

Σας ευχαριστώ για το έργο που κάνετε με τα παιδιά. Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες μέρες που πέρασα στην Τ.Ο.Μ. Σας ευχαριστώ που δείχνετε τον Χριστό με την κάθε πράξη και τον κάθε λόγο σας. Προσεύχομαι για υπομονή και δύναμη για εσάς. Προσεύχομαι για το κάθε παιδί να δεχτεί τον Χριστό οδηγό στη ζωή του. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό που κάνετε εκεί. Προσεύχομαι να ξαναγυρίσω.

Σωτηρία Ν.