• Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί συμπληρώσαμε πέντε χρόνια λειτουργίας χωρίς κανένα πρόβλημα, καθώς η προστασία του ήταν πάνω μας. 

  • Ευχαριστούμε τον Θεό για όλους τους συνεργάτες μας στην προσευχή.

  • Ευχαριστούμε τον Θεό για όλους τους εθελοντές που ήρθαν και μας βοήθησαν τα προηγούμενα χρόνια.

  • Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είναι πιστός στις υποσχέσεις του, απαντώντας  σε όλα τα αιτήματα μας.

  • Ευχαριστούμε τον Θεό για όλους αυτούς που μας στήριξαν και συνεχίζουν να μας στηρίζουν.