Παράγραφος

ΔΩΡΕΑ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
του κέντρου της ΤΟΜ στην Τανζανία

Σας ευχαριστούμε για την προθυμία σας να υποστηρίξετε οικονομικά το έργο της ΤΟΜ International.
Μπορείτε να υποστηρίξετε το έργο της ΤΟΜ κάνοντας μια δωρεά σε έναν απο τους παρακάτω λογαριασμούς.

National Bank of Greece (ΕΘΝΙΚΗ)
IBAN: GR 75 0110 1770 0000 1774 8003 971
SWIFT-BIC: ETHNGRAA 

EUROBANK
GR 5402 6004 00000 6102 0021 2895
SWIFT-BIC: ERBKGRAA

PIRAEUS BANK (ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
GR 2201 7214 4000 5144 0462 44 761
SWIFT-BIC: PIRBGRAA

Δικαιούχος: AMG ΣΠΟΡΕΥΣ
Αιτιολογία: “το Ονοματεπώνυμο σας”, Δωρεά για ΤΟΜ